PDA

View Full Version : Sony Ericsson Xperia X10imatkieng
25-09-2011, 04:08 PM
Theo em thì điện thoại này chụp khá đẹp, sao không thấy bác nào sử dụng nhỉ, em mạn phép post thử mấy tấm chụp bằng em nó.

http://upload.4vn.vn/upload/img_2011-09/a_copy.jpg

http://upload.4vn.vn/upload/img_2011-09/b_copy.jpg

http://upload.4vn.vn/upload/img_2011-09/1316935656059a.jpg

http://upload.4vn.vn/upload/img_2011-09/1316936852017a.jpg

matkieng
28-09-2011, 03:35 PM
E xin úp tiếp vài ảnh mới chụp nữa ạ.

http://farm7.static.flickr.com/6177/6191230453_ed16ae149e_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6191230453/)
1317189747856 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6191230453/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickr


http://farm7.static.flickr.com/6140/6191112025_33fabd7370_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6191112025/)
1317191771151 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6191112025/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6164/6191628692_0ca9280c1b_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6191628692/)
1317189888042 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6191628692/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6016/6191629746_3b98819223_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6191629746/)
1317192579631 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6191629746/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6030/6191111469_b3aa82e335_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6191111469/)
1317189964598 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6191111469/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6124/6191629212_f520860e43_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6191629212/)
1317190067126 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6191629212/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickr

matkieng
30-09-2011, 12:55 PM
Thêm vài tấm.

http://farm7.static.flickr.com/6140/6197212670_79e1620b04_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6197212670/)
Untitled_Panorama1 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6197212670/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6148/6196698441_f60b18fe95_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6196698441/)
1317355165509a (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6196698441/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6162/6196698245_876c98fe39_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6196698245/)
1317355182926a (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6196698245/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6121/6196762023_c419c1f3a1_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6196762023/)
1317354479623 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6196762023/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6179/6196761681_153ae3ed5d_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6196761681/)
1317354765350 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6196761681/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6145/6197426472_dfe1991f69_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6197426472/)
1317366299140 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6197426472/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickr

matkieng
01-10-2011, 09:58 AM
Sáng sớm trong thành thị.


http://farm7.static.flickr.com/6151/6199690868_f695bda2b3_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6199690868/)
1317421074147a (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6199690868/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6161/6199690220_09750b6022_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6199690220/)
1317421130290 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6199690220/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6147/6199175381_ce45e1ce31_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6199175381/)
1317426606248 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6199175381/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on FlickrMacro một bông hoa trong vườn


http://farm7.static.flickr.com/6174/6199409083_f470f2360f_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6199409083/)
1317442848267a (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6199409083/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6155/6199922106_58f4df1ebc_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6199922106/)
1317442807010a (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6199922106/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickr

matkieng
02-10-2011, 05:20 PM
Lãng mạn.


http://farm7.static.flickr.com/6157/6202843693_6d96358d31_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6202843693/)
1317518731147 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6202843693/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickr

matkieng
03-10-2011, 08:21 AM
Nhìn về xa xăm.

http://farm7.static.flickr.com/6158/6205507529_02f74251b8_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6205507529/)
1317519050028 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6205507529/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickr

matkieng
03-10-2011, 12:55 PM
Macro

http://farm7.static.flickr.com/6180/6199648161_ed99f1722f_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6199648161/)
1317453557456 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6199648161/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6159/6199647979_0cd04a306a_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6199647979/)
1317453296880 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6199647979/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickr
http://farm7.static.flickr.com/6026/6206064004_b934589c57_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6206064004/)
1317599902789 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6206064004/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6170/6205548905_7fea79efb2_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6205548905/)
1317600024467 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6205548905/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6145/6206540308_e33bc2a8b7_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6206540308/)
1317614333439 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6206540308/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6134/6206620820_3fe2718c4d_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6206620820/)
1317615877854 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6206620820/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickr


http://farm7.static.flickr.com/6196/6210359494_daf691de71_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6210359494/)
1317707491672 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6210359494/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickr
http://farm7.static.flickr.com/6156/6206772854_8f7e62af5b_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6206772854/)
1317618457836 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6206772854/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickrhttp://farm7.static.flickr.com/6169/6206259255_841eae6041_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6206259255/)
1317619121388 (http://www.flickr.com/photos/32220127@N05/6206259255/) by lamhp02 (http://www.flickr.com/people/32220127@N05/), on Flickr

alcoholhd
03-10-2011, 06:17 PM
Bạn sống ở nước ngoài à?

matkieng
04-10-2011, 01:15 PM
Bạn sống ở nước ngoài à?

Uh,, mình mới sang sống ở Úc bạn à.

Unicorn
08-10-2011, 08:13 PM
Đẹp quá bác ơi!!! xem ảnh bác mà em thấy chạnh lòng quá ah!

nhoc2it
02-02-2012, 04:34 PM
hề lại gặp bác ở đây, hình bên tinhte tổng hợp lại bác nhỉ

leenam
02-02-2012, 04:38 PM
Tiếp tục góp vui:
#1
http://i558.photobucket.com/albums/ss28/hunglkn/TET/DSC_0097.jpg

leenam
02-02-2012, 04:39 PM
#2
http://i558.photobucket.com/albums/ss28/hunglkn/TET/DSC_0096.jpg

leenam
02-02-2012, 04:42 PM
#3
http://i558.photobucket.com/albums/ss28/hunglkn/TET/DSC_0090.jpg

leenam
02-02-2012, 04:44 PM
#4
http://i558.photobucket.com/albums/ss28/hunglkn/TET/DSC_0089.jpg

leenam
02-02-2012, 04:45 PM
#5
http://i558.photobucket.com/albums/ss28/hunglkn/TET/DSC_0092.jpg

hattori_z
07-02-2012, 04:04 PM
Ké Topic này với
http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-02-06-17-26-41.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-02-05-11-56-22.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-02-04-11-48-50.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-02-04-10-04-59.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-02-04-10-03-41.jpg

http://i206.photobucket.com/albums/bb190/hattori_z/Camera%20X10/C360_2012-01-27-14-49-14.jpg